Oenighet inom (v) om landstingets sparkrav

Idag beslutade landstingsstyrelsen att indragningarna av sjukvården i Östergötland ska genomföras. Men landstingets besparingar skapar nu oenighet inom vänsterpartiet, som samarbetar med socialdemokraterna.
Sirpa Mikkola, ordförande för vänsterpartiet i Motala är en av de som anser att hennes parti i och med det här beslutet går emot sina egna vallöften. Björn Grip, gruppledare för vänsterpartiet i landstinget, försvarar ändå de nedskärningar som nu måste göras.