Dyra skolskjutsar i Skellefteå ses över

När Skellefteå för snart fyra år sedan införde rätten till skolskjuts för barn med växelvis boende räknade kommunen med att beslutet skulle röra högst 50 barn. I dag har 222 barn med växelvis boende i kommunen rätt till skolskjuts - det här skriver Kommunförbundets tidning Kommun-Aktuellt.
- Med facit i hand blev det mycket dyrare än beräknat, säger Stellan Berglund, skol- och kulturchef till tidningen. I stället för en extrakostnad på en halv miljon kronor, kostar den generösa skolskjutspolitiken idag 1,5 miljoner kronor extra i en redan hårt ansträngd skolbudget. Därför har nu skolförvaltningen fått i uppdrag att se över skolskjutssystemet.