”Svensk forskning tappar mark”

Svensk forskning tappar mark. Det skriver landets samtliga högskolor och universitet, Vetenskapsrådet och andra företrädare för svensk forskning i en skrivelse till regeringen. De kräver bland annat sammanlagt ytterligare 7,5 miljarder till forskningen årligen.
– Särskilt det medicinska området. Där hade Sverige en väldigt framskjuten position om vi går ett eller två årtionden tillbaka i tiden. Vi står oss fortfarande ganska väl i en internationell jämförelse men det är alldeles uppenbart att där har vi tappat. Det beror på att det inte har funnits tillräckligt med resurser till medicinsk forskning men inte heller till annan forskning och det är det vi nu tycker att det är nödvändigt att råda bot på, säger Bengt Westerberg, styrelseordförande i Vetenskapsrådet. Färre citeras Färre utländska forskare vill söka sig till Sverige, färre svenska forskare citeras och fler ska vara med och dela på de pengar som delas ut vilket leder till att enskilda forskare får mindre anslag, enligt de som skrivit under skrivelsen som på onsdagen överlämnas till utbildningsminister Thomas Östros. Tidigare har Sverige legat långt framme när det gäller forskning men de senaste årens försämringar har lett till en utveckling som måste vändas, enligt Bengt Westerberg. – Får vi inte fram de här pengarna då kommer Sverige att tappa i konkurrenskraft i det kunskapssamhälle som vi nu lever i. Det skulle innebära att vi sammanlagt satsar en procent på civil forskning och vi tycker inte att det är orimligt, säger Bengt Westerberg. Utbildningsministern menar att det satsas Utbildningsminister Thomas Östros menar att Sverige är ett av de länder som satsar mest pengar på forskning. Han tycker inte att Sverige är på väg att halka efter men Thomas Östros håller med om att mer pengar måste satsas för att Sverige ska behålla den position som han beskriver som världsledande. Vill inte ge besked om medel Men om och i så fall hur mycket mer pengar som kan bli aktuellt att satsa vill han inte uttala sig om. – Vi tillhör de länder som publicerar oss mest i vetenskapliga tidskrifter mest i världen, vi är nummer ett där. Vi disputerar mycket, vi har flest doktorer i världen tillsammans med Schweiz. Men min bedömning är liksom deras att ska vi fortsätta att ligga där så måste vi satsa liksom vi gör nu, säger Thomas Östros.
Sara Hägg sara.hägg@sr.se