Geabs vinst 58 miljoner !

Företaget Gotlands Energi AB i Slite - GEAB alltså - gjorde förra året en vinst på 58 miljoner kronor - men några lägre eltaxor på Gotland blir det ändå inte.
Till ägarna - Vattenfall (75 procent) och Gotlands kommun (25 procent) - delar dock GEAB ut 72 miljoner kronor, extrapengar som tas från tidigare års vinster. GEAB:s VD Lars Samuelsson är nöjd med årets vinst och anser inte att Gotlands 36 000 elabonnenter betalar för hög taxa. ''Vår avkastning är marknadsmässig'', enligt Samuelsson. Vinsten har investerats i flera större projekt, bland annat likströmskabeln mellan Bäcks i Endre och Näs, som kostat 190 miljoner kronor.