Framgångsrik fladdermusinventering i länet

Sommarens fladdermusinventering i Mönsterås och Oskarshamns kommuner visar på överraskande resultat. 14 olika arter hittades varav flera är ovanliga. Det goda resultatet gör att Länsstyrelsen hoppas få fortsätta inspektionen nästa sommar i andra länskommuner.