JO granskar Försvarsmakten

Justitieombudsmannen, JO, har beslutat granska om Försvarsmakten brutit mot tryckfrihetsförordningen och medvetet undanhållit information, skriver Svenska Dagbladet.
Beslutet kommer efter det tog mer än två månader för Svenska Dagbladet att få ut information man begärde i samband med granskningen av representationen bland Försvarsmaktens chefer. Två månader är lång tid, anser JO, som nu alltså ska ganska om det var ett medvetet brott mot tryckfrihetsförodningen. SvD skriver också att det i ett yttrande från Försvarsmakten framträder flera exempel på bristande kunskaper om hur offentlighetsprincipen fungerar - bland annat vet man inte var handlingar förvaras.