USA kräver religös tolerans i Malaysia

USA ställer villkor för militärt bistånd till Malaysia. Det är det senaste inslaget i en kontrovers som blossat upp mellan Malaysia och USA, sedan Malaysias avgående premiärminister Mahathir Mohamad kritiserats för att ha uttalat sig i nedsättande ordalag om judar vid ett islamiskt toppmöte för två veckor sedan.
”Detta bevisar bara hur rätt jag hade när jag sa att judar styr världen genom ombud. USA dikterar världsutvecklingen. Alla styrs numera av den amerikanska senaten”. Detta uttalande av Malaysias avgående frispråkige premiärminister Mahathir Mohamad står att läsa på förstasidorna i tidningarna i Kuala Lumpur i dag. Det är hans kommentar till att amerikanskt bistånd till hans land bara betalas ut på vissa villkor. Den amerikanska senatens drag är det senaste ledet i en kontrovers som inleddes för två veckor sedan. Antisemitiskt uttalande startskottet Då fällde Mahathir ett uttalande om judar som uppfattats som anti-semitiskt. Han gjorde det då han höll tal vid de islamiska ländernas toppmöte, som hölls i Malaysia. Omedelbart efter det islamiska mötet samlades ledare från Asien och Stilla havs regionen i Bangkok. Då fick USA:s president George Bush möjlighet att direkt meddela Mahathir sitt missnöje med uttalandet. Någon direkt utskällning fick jag inte, sa senare Mahathir. Krav för stöd Den amerikanska senaten beslutade i går att straffa Malaysia på grund av Mahathirs uttalande. Senaten sätter villkor för att betala ut omkring 10 miljoner kronor för militär träning till Malaysia. USA måste ha garantier för att Malaysia stöder och tolererar religionsfrihet och att det också innefattar judisk trosuppfattning heter det i senatens beslut. Enighet råder emellertid inte i Washington. Ge ny regering en chans Det amerikanska utrikesdepartementets talesman Richard Boucher sa under natten att den nya regeringen i Malaysia ska dömas efter sina gärningar och att USA bör ge den nya regeringen möjlighet att visa var den står. Mathathir sa i går också att Malaysia kan klara sig bra utan biståndet från USA. Den 78-årige Mahathir är inne på upploppet på sin långa karriär som en sorts enväldig premiärminister i Malaysia. På fredag avgår han efter 22 år som regeringschef. Dagarna innan hans avgång gör han rader av tårfyllda avskedsvisiter och hyllas just nu intensivt i de medier han haft god kontroll över.
Lars Gunnar Erlandson, Kuala Lumpur, Malaysia lars-gunnar.erlandson@sr.se