Neddragningar att vänta i Vänersborgs skolor

Stora nedskärningar kan väntas inom skolans värld i Vänersborg. På måndag håller Barn- och Ungdomsnämnden sammanträde och det som skolan har kvar att minska ner på, det är sånt som kommer att märkas i barnfamiljerna - skolmat, skollokaler och skolskjutsarna.
Anledningen till neddragningarna är inte bara Vänersborgs ständigt dåliga affärer, det handlar också om en gammal skolministers bidrag till svenska språket - Ingegerd Wärnersson lämnade efter sig begreppet Wärnersson-pengar. Det är pengar som kommunerna får extra till skolan, men bara om de håller kvar eller ökar personaltätheten. 8,8 miljoner har Vänersborgs kommun tänkt sig att kamma hem i såna pengar nästa år - kanske. Men när då underskottet - om det vill sig riktigt illa - blir 13 - 14 miljoner nästa år, detta enligt S.Anders Larsson, socialdemokratisk ordförande, måste alla skolans nedskärningar göras på annat än personal. Nu på måndag hålls ett extrasammanträde med barn- och ungdomsnämnden om detta. Hade det inte varit för Wärnerssonpengarna, så hade skolsidan nästan varit i balans, enligt S.Anders Larsson. Här kan det handla om mycket försämrade skolskjutsar - skärpta regler, eller låta ungarna åka vanlig linjetrafik, eller ändra på skolans start- och sluttider så det blir färre bussturer. Skollokalerna - här kan vi vänta oss en del, S.Anders Larsson nämner särskilt Onsjö, där man tappar många elever. Vad gäller skolmaten pågår en alldeles egen utredning - allt kan hända som gör den billigare. Lasse Wieslander