Renoveringen av Strömkajen igång

Renoveringen av Strömkajen mellan Strömbron och Nationalmuseum har nu börjat på allvar.
Den gamla kajen är i dåligt skick och pålningen är rutten.

Strömkajen i nuvarande form är från mitten av 1800-talet och på grund av landhöjningen så ruttnar de träpålar som bär upp konstruktionen.

För att få en mer funktionell kaj kommer kajen att breddas två meter samtidigt som den sänks något för att anpassa nivån till båtarna.

Bygget kommer att avbrytas sommartid för att inte störa skärgårdstrafiken.

Arbetet med kajen är delikat då kajen har status som riksintresse med stort kulturhistoriskt värde säger Henrik Widerstål som är tillförordnad Vd för Stockholm hamn som ansvarar för renoveringen:

- Det här är ju Stockholms finrum så vi har lagt ner mycket möda så att det här blir en juvel för Stockholm, säger Henrik Widerstål