1700 alvestabor vill ha folkomröstning om skolan

Nedläggningshotade Stenlyckeskolans framtid i Alvesta kan avgöras i valurnorna. För över 1 700 alvestabor vill ha en folkomröstning.
Kommunledningen har nu fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en folkomröstning - något som är helt unikt i de här sammanhangen. Jennie Achek, som själv har barn på skolan, är en av dem som hållit i namninsamlingen. - Vi är jättenöjda med det stöd vi har fått från alvestaborna. Jag hoppas att inte politikerna är sämre människor än att de kan ändra sig, säger hon. Jennie Achek och många andra föräldrar på Stenlyckeskolan i Alvesta vägrar alltså att ge upp - trots nedläggningsbeslutet för en månad sedan. Redan då flaggade föräldrar, personal och elever om att de ville ha en folkomröstning i frågan. Det skulle krävas runt 700 namnunderskrifter av samtliga röstberättigade i Alvesta kommun för att få upp en folkomröstning på dagordningen. Det slutade med över 1 739 namn på listan, som lämnades över till kommunfullmäktige i går kväll. En knapp majoritet av politikerna i Alvesta har ställt sig bakom en nedläggning av Stenlyckeskolan läsåret 2006-2007. Elevunderlaget anses för litet i förhållande till antalet skolor - en problematik som många mindre kommuner brottas med. Men protesterna i Alvesta fortsätter och nu får samma politiker ta ställning till något så unikt i de här sammanhangen som en folkomröstning om skolans framtid. Karin Wernersson är centerpartistiskt kommunalråd i Alvesta: - Jag förstår att en del föräldrar är upprörda. Det är deras skola vi planerar att lägga ner och det väcker stora känslor. - Jag tycker det är roligt att medborgarna har ett engagemang. Vi måste titta på det här och se vad lagtexten säger. Sedan får vi besluta hur vi ska göra, säger Karin Wernersson.