1 miljon år äldre än Lucy

Rekordgammal människoapa hittad

Delar av skelettet från en av människans äldsta förfäder - den mer än fyra miljoner år gamla apmänniskan Ardi - presenteras nu av forskare i tidskriften Science.

Ardi är en äldre föregångare till den mer kända apmänniskan Lucy och hon levde i gles skog i nuvarande Etiopien. Och Ardi ger viktig ny information om människans ursprung, säger docenten i paleontologi Lars Werdelin.

– Det ger oss nya inblickar i vilken sorts miljö våra tidigaste förfäder kan ha levt i och i vilken sorts miljö upprätt gång kan ha utvecklats. Det här kommer att ha en jättestor betydelse för tolkningen av människans allra tidigaste utveckling.

Redan 1992 hittades de första fragmenten av fossil av arten Ardipithecus i Etiopien. Efter år av mödosamt arbete presenteras nu en rekonstruktion av nästan ett halvt skelett av en hona som forskarna kallar för Ardi.

Hon levde för 4,4 miljoner år sedan och är alltså äldre än den 3,2 miljoner år gamla apmänniskan Lucy.

 Skelettet efter Ardi är det hittills äldsta så kompletta material som finns av en art i människans utvecklingslinje, säger Lars Werdelin, som är expert på människans ursprung på Naturhistoriska Riksmuseet.

– Det här är en sorts människoapa som vi aldrig har sett förut. Den verkar ha levt i träden men också på marken. Den verkar ha ätit lite av varje, den var inte en så specialiserad fruktätare som till exempel schimpanser är.

En avgörande fråga är om den mer än fyra miljoner år gamla Ardi brukade gå upprätt på två ben eller inte. Det är en viktig skillnad mellan oss människor och apor.

Forskarna bakom de nya studierna hävdar att Ardi var tvåbent, bland annat tyder bäckenbenets konstruktion på det.

Men Lars Werdelin på Naturhistoriska Riksmuseet tror att det kommer att bli debatt om den saken.

– Det här är ett typiskt exempel på att vi står i början av en utveckling när det här materialet har presenterats. Teorier kommer att stötas och blötas och vi får väl se vilka av de här teorierna som har stått sig om fem eller kanske tio år.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se