Ny gruvolycka i Kina

13 gruvarbetare har dödats i en olycka i en kolgruva i sydvästra Kina.
Hittills i år har mer än 4 600 kinesiska gruvabetare dött i olyckor. Den kinesiska gruvnäringen betraktas som en av världens farligaste industrier, och det gäller särskilt de ungefär 26 000 framför allt små kolgruvorna.