Identitetskris på tingsrätten

Det kan få konskevenser för framtiden att tingsrätten i Halmstad röjde en skyddad identitet i sina handlingar. Det menar chefen för Halmstad tingsrätt, Jan Warén.
Även om riksåklagaren konstaterar att inget formellt fel begåtts, så säger Jan Warén till P4 Radio Halland att problemen med att få vittnen och målsägande till domstolen kan bli än större i och med det inträffade. Jan Warén tycker också att reglerna kring skyddade personuppgifter är snåriga och att de behöver ses över.