Sjukskrivningar ökar dramatiskt i Nyköping

Antalet sjukdagar ökar dramatiskt bland de anställda i Nyköpings kommun. Trots att kommunen satsar på något som kallas "Mönsterarbetsplatsen" ringer allt fler och sjukskriver sig inom äldreomsorg, skola och barnomsorg. Det skriver Södermanlands Nyheter.
Kommunens egen officiella statistik säger att sjukrånvaron minskar, men uppgifter till tidningen säger att antalet sjukdagar har ökat dramatiskt, exempelvis har de fördubblats inom äldreomsorgen sedan år 2001.