Ge Hans von Heijne kulturpriset

Ge årets kulturpris till Hans von Heijne, sommarboende i Ljugarn ! Det tycker en Ljugarnsbo som påpekar att von Heijne betyder mycket för Ljugarn, speciellt då hans arbete med den så kallade Kulturudden med ett flertal museer.
Hans von Heijne har skrivit en hel del om Ljugarn och Strandriddaregården där. "Utan honom hade mycket gått till spillo i Ljugarn. En oförtröttlig man som lagt ner hela sin själ i kulturen i Ljugarn", tycker den person som vill se Hans von Heijne som årets kulturpristagare. Igår berättade vi att hittills bara en person, Åke G Sjöberg, föreslagits till årets kulturpris.