Upptäckte inte benbrott - ingen kritik mot sjukhus

Socialsstyrelsen riktar ingen kritik mot Mälarsjukhuset som inte upptäckte att en tvårig flicka i Stallarholmen hade brutit ben. Hon gick med brutet ben i 17 dagar utan att det upptäcktes. Socialstyrelsen anser att sjukhuset gjorde en noggrann och väl dokumenterad undersökning.
Socialsstyrelsen tillägger i sitt beslut att fallet visar vilka svårigheter som finns när det inte går att prata med ett barn som har svårt att berätta var det gör ont och styrelsen anser att det kan finnas anledning att i sådana fall göra en ännu utförligare undersökning än normalt. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska senare bedöma om de enskilda läkarna gjort något fel.