Darwin eller Gud?

P1 söndag 2 november kl 17.00, repris 7/11 kl 21.03

Modern biologi ger allt fler svar på människan som evolutionär produkt och om hur vår moral formas av generna. Kan religionen rymmas i den här allt tydligare mallen? Kan Darwin och Gud samsas i samma rum eller är det två storheter som tar ut varandra?

Filosofiska rummet diskuterar religion och biologi med evolutionsbiologen Birgitta Tullberg, religionsfilosofen Mikael Stenmark och kognitionsforskaren och filosofen Peter Gärdenfors.
Programledare är Peter Sandberg och producent Catharina Vestin.