Ödeshög

Politiker dömd för olaga hot

Ödeshögspolitikern Charles Eriksson (S) dömdes idag till 40 dagsböter för att ha hotat sin partikollega Madelaine Vilgren på ett möte i februari.

Det var på Socialdemokraternas årsmöte i Ödeshög i februari som Erikssons hot framfördes. Madelaine Vilgren, oppositionsråd i Ödeshög, berättade under rättegången att hon trodde att Charles Eriksson skulle slå till henne.

– Han flyger upp, slänger bak stolen och sen ställer han sig över mig och säger: din jävla kärringjävel, jag ska slå till dig. Lugna ner dig, säger jag, och då säger han det en gång till och jag hinner tänka att, nu slår han mig.

Både under och efter rättegången erkände Charles Eriksson att han verkligen sagt så till Madelaine Vilgren. Men han erkänner inte brott och säger att Madelaine Vilgren provocerat honom och att hans sinne rann över.

Linköpings tingsrätt skriver i domen att "Även om det tidigare har förekommit meningsskiljaktigheter och hetsiga diskussioner mellan Madelaine Vilgren och Charles Eriksson kan uttalandet i den aktuella situationen inte uppfattas som annat än ett överhängande hot om våld".

Två vittnen styrker Vilgrens berättelse och enligt tingsrätten har hotet framkallat "allvarlig fruktan för egen säkerhet" hos Madelaine Vilgren.
Charles Eriksson, som är andre vice ordförande i kommunfullmäktige, fälls för olaga hot och döms till 40 dagsböter.

Charles Eriksson säger själv att han inte bestämt om han ska överklaga domen. Han kommer inte att avgå från sina politiska uppdrag utan ska fortsätta mandatperioden ut.