TeliaSonera tappar på hemmamarknaderna

Finsk-svenska TeliaSonera gjorde en vinst på 3,2 miljarder kronor under tredje kvartalet. En något högre vinst än väntat, men samtidigt tappar koncernen kunder på sina hemmamarknader; Sverige och Finland.
TeliaSonera tjänar hyfsat med pengar på att sälja telefoni, bredband och mobiltelefoni. Skälet är att kostnaderna har skurits ned genom uppsägningar, effektiviseringar och minskade investeringar. Växer inte på hemmaplan Men den nordiska telejätten växer inte längre. I alla fall inte i Finland och Sverige, där företaget har sina absolut mest inkomstbringande verksamheter. Ringer mindre och med andra Färre ringer med Telia hemifrån. Allt fler väljer andra telebolag än Telia för sitt teleabonnemang i hemmet. Telias mobilkunder ringer inte lika mycket som tidigare, vilket gör att Telia inte tjänar lika mycket pengar per kund längre. Värre i Finland Finland ser det ännu värre ut. Där förlorade tappade Sonera 30 000 mobilkunder under tredje kvartalet, vilket gör att man även där tjänar mindre pengar. Besparingar går bra Mycket negativt när det gäller försäljningen alltså under tredje kvartalet. Däremot går det klart bättre när det gäller besparingarna. TeliaSonera tror sig kunna spara uppemot 1,3 miljarder kronor genom sina besparingar redan i år. Främst är det minskade kostnader för att driva de olika telenäten och minskade personalkostnader efter att man skurit ned på antalet anställda. Positivt utanför Norden Positivt är också att TeliaSoneras bolag utanför Norden får allt fler kunder. Främst i Ryssland ökade antalet mobilkunder rejält i det delägda bolaget Megafon. Men det räckte inte till för att göra aktiemarknaden glad. TeliaSoneraaktien har fallit under onsdagsförmiddagen. Om man gör en jämförelse med TeliaSoneras argaste konkurrent i Sverige, så är utvecklingen slående. Från årskiftet har Tele2:s aktiekurs stigit med 70 procent medan Telias kurs gått upp med 9 procent.
Thorbjörn Carlsson thorbjorn.carlsson@sr.se