Bräcke Diakoni tar över institut i Karlsborg

Mullbackinstitutet i Karlsborg får en ny huvudman efter grundaren Lars Mullback. Det blir Bräcke Diakoni i Göteborg, som kommer att ta över driften och Lars Mullback själv säger sig därmed att nått sitt mål.
Bräcke Diakoni har arbetat sedan 1950-talet arbetat med habilitering för rörelsehindrade barn, ungdomar och yngre vuxna. Genom övertagandet av Mullbackinstitutet räknar behandlingshemmet i Göteborg med att kunna stärka behandlingen genom så kallad konduktiv pedagogik. Sedan mitten av 90-talet har Lars Mullback kämpat för att få den så kallade konduktiva pedagogiken godkänd som behandlingsmetod i Sverige. Lars Mullback upptäckte själv metoden när han behandlades med den i Ungern och gjorde stora framsteg när det gällde sin rörlighet. Lars Mullback är ju själv CP-skadad. I och med att han säljer institutet i Karlsborg, som han har drivit under fyra år, säger han i dag att han har uppnått sitt mål: genom att institutet tas över av det aktade och stora Bräcke Diakoni har den kognitiva pedagogiken blivit helt accepeterad som träningsmetod och det är just det som Lars Mullback har kämpat för. Lars Mullback själv tänker nu koncentrera sig på sin karriär som filmregissör. Redan nästa vecka ska han sitta ner och börja skriva på ett nytt filmmanus. Verksamheten i Karlsborg kommer fortsättningsvis att drivas precis som förrut, med samma personal och samma namn.