Skyddsvärd skog har avverkats

Hälften av alla skyddsvärda skogar inom Umeå kommun har påverkats av skogsbruk - det visar en rapport som Greenpeace presenterar idag onsdag).
Greenpeace har under sommaren och hösten granskat 83 områden i Umeå kommun som tidigare har utpekats som skogar med höga naturvärden. Undersökningen är en del i Greenpeace arbete med att visa att den svenska skogspolitiken inte fungerar. - Det är tydligt att staten inte kan lägga över mer än hälften av ansvaret att skydda skogar med höga naturvärden på skogsbolagen och de privata skogsägarna, säger Patrik Eriksson från Greenpeace.