ISCM 2009 - direktsänd konsert med Kroumata

Idag blir det direktsändning från Artisten i Göteborg och ISCM 2009. Bland annat hör vi ett uruppförande av Ivo Nilsson.

Toccata för sex slagverkare komponerades 2007 på beställning av Kroumata och uruppförs vid denna konsert. Ivo Nilsson: “Min utgångspunkt var det italienska verbet ‘toccare’ som står för beröra, röra vid, handskas med. Verket är ett försök att utforska ljudvärlden kring kompositörens arbetsbord: linjal, sax, pennvässare, häftapparat har alla sina uttryck – liksom till och med skrivlampan, som jag har ägnat en kadens. I stycket fokuseras slagverkarnas beröring av instrumenten och förhållandet mellan dessa.”
Program:
1. Ivo Nilsson: Toccata, uruppförande.
2. Giovanni Verrandos: Memorial art show.
3. Amanda Coles: Vibraphone theories.
4. Jean-Luc Darbellays: Shadows.
Direktsändning från Artisten, Göteborg