Rekordsnabb ny ansökan om utbyggnad av Scanraff

Nu har Scanraff lämnat in en ny ansökan om att få bygga ut sitt raffinaderi. Den nya miljökonsekvensbeskrivningen är på många hundra sidor och har tagits fram i rekordfart
Det var för två veckor sedan som miljööverdomstolen stoppade den påbörjade miljardutbbyggnaden. Svenska naturskyddsföreningen kommer nu att följa ärendet och det är möjligt att dom aktivt deltar i processen genom remissyttranden, det säger Karoline Ardesjö-Lundén jurist på Naturskyddsföreningen till Sveriges Radio Väst. Förhandlingarna vid Vänersborgs miljödomstol kommer preleminärt att hållas den 17 december