Ministrar till Gotland

14 försvarsministrar väntas komma till Gotland på Försvarsministermötet den 27-28 september, det gäller alltså ministrarna i länderna kring Östersjön.
Varje minister kommer dessutom att ha med sig delegationer med bland annat förbindelseofficerare, tolkar, tekniker och säkerhetspersonal. Totalt lär mötet - som kommer att hållas på Wisby hotell - samla ett 100-tal personer. Från Regeringen påpekas nu att ett så här omfattande möte behöver lokalt stöd från Försvaret, Luftfartsverket, Polisen, Landshövdingen och Kommunen. Dom lokala cheferna på Gotland har, enligt Regeringskansliet, redan visat ett positivt intresse att vara med och stötta Försvarsministermötet i slutet på september.