Skatteavtal underlättar pendling

SKÅNE/DANMARK. Idag blev det klart med ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Danmark. Avtalet som undertecknades av finansminister Bosse Ringholm och skatteminister Svend Erik Hovmand kommer att underlätta för de som pendlar över Öresund.
Avtalet innebär bland annat att pendlare som delvis arbetar hemma i bostaden bara beskattas i det huvudsakliga arbetslandet. Dessutom införs ett skatteutjämningssystem som ska kompensera skattebortfallet för kommuner och landsting.
- Det är med stor glädje jag kan konstatera att vi nu nått en överenskommelse som gynnar pendlarna i Öresundsregionen, säger finansminister Bosse Ringholm i ett pressmeddelande.
Danmark betalar Sverige Som pendlingsströmmarna ser ut just nu är det Sverige som kommer att få ett utjämningsbelopp från Danmark på i dagsläget knappt 200 miljoner kronor per år. Storleken på utjämningsbeloppet kommer att fastställas för ett år i taget och pengarna ska gå till de svenska kommunerna och landstingen via skatteutjämningssystemet.
Sven Katra i Öresunds pendlarförening säger att han välkomnar det svensk-danska skatteavtalet.