Inget avtal klart om driften av Ånnaboda

Det har tagit längre tid än väntat att få fram ett avtal mellan Örebro kommun och det företag som ska driva fritidsanläggningen i Kilsbergen. Enligt Olle Bursell, fritidschef i Örebro Kommun, hoppas man kunna ha ett färdigt avtal nästa månad.
Företaget JL Marknad, som ska driva fritidsanläggningarna vill ha tre månader på sig från det att avtalet skrivits under tills dess att man tar över, och under tiden blir det Örebro kommun som får stå för kostanderna. Men fritidschef Olle Bursell hoppas kunna övertala JL Marknad att ta över driften av fritidsanläggningarna i Kilsbergen redan tidigare.