Avspärrningar i Mellerud hävs

Räddningstjänsten har skjutit sönder gasflaskorna som fanns kvar efter en brand i ett garage i centrala Mellerud. Efter branden fanns risk att gasflaskor i lokalen skulle explodera, och därför spärrades ett par kvarter kring garaget av. Men nu hävs avspärrningarna eftersom gasflaskorna alltså har oskadliggjorts av räddningstjänsten.