Gruvbolag tvingas betala böter

Gruvföretaget Boliden Mineral måste betala de miljöböter på 500.000 kronor som länsrätten tidigare har beslutat om.
Det står klart sedan kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd på Bolidens överklagan av länsrättens dom. Domen gäller brott mot arbetsmiljölagen i Kristinebergsgruvan i Västerbotten där Arbetsmiljöinspektionen har konstaterat alltför höga kväveoxid-värden. Kammarrättens dom kan överklagas till regeringsrätten.