Polis åtalas för dödsskjutning

Den polisman som sköt ihjäl en 27-årig flykting i Jönköping, åtalas som misstänkt för grov misshandel och grovt vållande till annans död.
Chefsåklagare Ulf Barck-Holst skriver i sin stämningsansökan att polismannen vid tillfället inte befann sig i en nödvärnssituation, som berättigade honom att skjuta ett skott med sitt tjänstevapen mot flyktingen. Polismannen har sålunda ''vid myndighetsutövning uppsåtligen avlossat skottet mot X i avsikt att skada denne och polismannen har härigenom av oaktsamhet vållat X:s död''. Brotten är grova, anser åklagaren, eftersom de ''avsett riskabel hantering av livsfarligt vapen''.