Landstingets prioriteringslista ett faktum

Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd fattade i dag beslutet att införa en hårdare prioritering av vård till östgötarna. Det innebär bland annat att patienter själva får bekosta operation av åderbråck eller en andra hörapparat.
Förslaget om en prioriteringslista, och som Sveriges Radio Östergötland berättade om redan i början av oktober, innebär att verksamhet för nästan 40 miljoner kronor tas bort. Socialstyrelsen tycker att östgötalandstingets prioriteringslista inom vården är bra. Det blir visserligen orättvisor med en sådan här prioriteringslista men det nya är att skillnaderna i landet blir öppen och tydlig, enligt Christina Kärvinge på Socialstyrelsen. – Jag kan inte se vilket alternativet är. Om man gjorde prioriteringarna dolt och outtalat som det har varit tidigare då skulle också vissa patientgrupper drabbas men frågan skulle inte bli en fråga för offentlig diskussion som den blir nu, säger Kärvinge. Som första landsting i landet kommer Östergötland nu ranka ett 50-tal diagnoser. De med störst sjukvårdbehov går före andra med lindrigare besvär. Det gäller till exempel att landstinget inte längre betalar för operationer av godartade tumörer, lindriga prostatabesvär, knäbesvär för äldre och blåskatarr hos barn. Samma vård kan fortfarande vara gratis i andra landsting. Socialstyrelsens Christina Kärvinge tycker att rankningen är bra. Prioriteringar görs alltid men nu ska de inte längre kunna döljas av landstingen. – Fördelen är att beslutsprocessen blir öppen. Det blir inte bara en angelägenhet för vårdpersonal utan folk i allmänhet får insyn och kan lämna synpunkter på de prioriteringar som görs, säger Christina Kärvhage. Fler landsting är redan nu på väg att följa Östergötland och låta politiker bestämma vilka sjukdomar som ska behandlas eller inte. Det ligger helt i linje med riksdagens vilja som redan 1997 beslöt att vården ska prioriteras. Kan politikerna verkligen göra de här medicinska bedömningarna? – Politikerna gör ju inga medicinska bedömningar utan de får ju underlag från vårdpersonal, säger Christina Kärvhage.