Skandiachefer polisanmälda

Advokat Otto Rydbeck anmäler tre tidigare "ledande befattningshavare" i Skandia till åklagare. Otto Rydbeck, som under en tid har granskat missförhållandena i Skandiakoncernen, skriver i ett pressmeddelande att det finns skäl att anta att "tre f.d. ledande befattningshavare gjort sig skyldiga till trolöshetsbrott".
Enligt Rydbeck rör det sig om att kostnaderna för de lyxrenoveringar som gjorts av Skandiachefernas lägenheter har dolts i bokföringen. Otto Rydbecks hela utredning publiceras om tre veckor.