En halv miljon i miljöbot för Boliden

Gruvföretaget Boliden Mineral måste betala de miljöböter på 500 000 kronor som länsrätten tidigare beslutat om.
Det står nu klart sedan kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd på en överklagan av länsrättena dom. Domen gäller brott mot arbetsmiljölagen i Kristinebergsgruvan, där arbetsmiljöinspektionen konstaterat alltför höga kväveoxidvärden. Kammarrättens avgörande kan överklagas till Regeringsrätten.