Ifrågasatt förslag till kemikalielag presenterat

EU-kommissionen lade på onsdagen fram ett kontroversiellt förslag till hårdare kemikalielag. Men miljörörelsen kritiserar kommissionen för att ha backat för kritik från den kemiska industrin och företagen varnar för arbetslöshet.
In i det sista var det oklart om EU-kommissionen skulle ställa sig bakom förslaget som arbetats fram under ledning av den svenska EU-kommissionären Margot Wallström. Kemikalielagen är en av de största och också mest omtvistade frågorna inom EU på senare tid, kritiken från starka intressen har varit hård. Men en enhällig EU-kommission ställde sig idag bakom förslaget. Den nya lagen syftar till att registrera och testa och sen få bort eller begränsa farliga kemiska produkter i alla typer av varor. Bevisbördan ändras, det är inte myndigheterna som ska bevisa att en produkt är farlig utan företaget som tillverkar den ska bevisa dess ofarlighet. Och farliga produkter ska bytas ut mot ofarliga. Men lagen har också utsatts för den kanske hårdaste lobbykampanjen i EUs historia. Både från företagen och från regeringarna i länder med stor kemisk industri som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Även USA har kritiserat förslaget. I slutändan har också lagen tunnats ut. Reglerna har i varje fall förenklats och för till exempel tusentals produkter, som används i liten utsträckning, blir det mindre av kontroll än tidigare tänkt. Miljörörelsen har kritiserat Margot Wallström för att ha sålt sig, men hon försvarar slutprodukten. – Vi har inte kompromissat så att vi har förlorat något som är viktigt när det gäller skyddsnivån för människors hälsa och miljön. Vi har försökt göra det till ett system som kan fungera och som vi kan få på plats så fort som möjligt. men vi måste ha någonting där vi inte, genom att försöka vara överambitiösa, dödar systemet på en gång genom att överlasta det. Samtidigt säger industrin att det här kommer leda till arbetslöshet. Ska man inte ta sådana påståenden på allavar? – De har gjort ekonomiska beräkningar som används som politiska argument i den här debatten. Det gör att deras trovärdighet inte är särskilt hög, säger Margot Wallström. Det här är alltså än så länge bara ett förslag från EU-kommissionen. Det går nu vidare till Europaparlamentet och de nationella regeringarna, så lobbyverksamheten kommer förmodligen snart i gång igen.
Sten Sjöström, Bryssel sten.sjostrom@sr.se