Fler skolstängningar i Kalix

Ännu en skola kan komma att stängas i Kalix kommun. I år har tre byskolor stängts och i dag presenterades ett förslag om hur skolorna i centrala Kalix ska organiseras.
Det är oklart hur mycket pengar omorganiseringen kan komma att spara, men bara på personalsidan tror man 3,6 miljoner kronor. Centrumskolan ska stängas enligt förslaget. I dag har Centrumskolan 155 elever och de kan redan 2005 komma att byta till Manhemsskolan. Andra förändringar väntar också. I dag är Manhemsskolan en högstadieskola. Djuptjärns skola och Näsbyns skola låg- och mellanstadieskolor med förskoleklasser. Enlig förslaget ska de tre skolorna ha elever från förskoleålder upp till nionde klass. Däremot får de tidigare nedläggningshotade skolorna i Vitvattnet och Mojärv leva kvar. Det är barn- och grundskolenämndens strukturgrupp som arbetat fram förslaget. Gruppen består av en vänsterpartist, en socialdemokrat, en moderat och två miljöpartister.