Nedskärningar i Linnéstaden

Stadsdelsnämnden i Linnéstaden inför omedelbart köpstopp och anställningsstopp i nära tre månader.
Orsaken är att kostnaderna måste sänkas med 20 miljoner kronor nästa år, eftersom befolkningsunderlaget minskar. Hemtjänst och kostverksamhet måste spara flera miljoner, individ- och familjeomsorgen måste skära ner och lokaler ska avyttras, bland annat. Dessutom ska ett det utredas om stadsdelar i centrum kan samarbeta om kultur- och musikskolan utredas, liksom en flyttning av biblioteket.