Brandmän i Fagersta får inte utbildning

Fem anställda vid räddningstjänsten i Fagersta får inte den utbildning som lagen föreskriver på grund av att det saknas pengar. Det trots att Fagersta kommun i år gör ett överskott på 15 miljoner och sänker skatten för 2004.
Lagen säger att om någon har varit anställd mer en två år skall man genomgå utbildningen för att förbättra såväl sin egen som kamraternas säkerhet i samband med utryckning. Kommunstyrelsen säger nej till extra anslag till utbildningen som kostar 600 000 kr och begär i stället att räddningschefen skall spara pengar nästa år. Det eftersom kostnaderna för räddningstjänsten ökat kraftigt under senare tid.