Totalt anställningsstopp i landstinget

Landstinget inför totalt anställningsstopp. Redan tidigare har anställningstopp införts i vissa delar av landstinget, men det har inte gett önskad effekt. Anställningsstoppet ska gälla all verksamhet.
Landstingsdirektören kan utfärda dispens för rekrytreringar som behövs för patienternas säkerhet. Läkare, som landstinget har brist på, kan alltså, efter dispens, fortfarande anställas.
Det beslutade Landstingets personalutskott i dag.