Inte sämre vid flyttat labb

Oron för att flytten av verksamheten vid forskningslaboratoriet Ulleråker till Akademiska sjukhuset skulle ge dyrare provanalyser, sämre uppföljning och indragna permissioner för patienterna på metadonprogrammet är obefogad. Det säger sjukhusledningen på akademiska, med anledning av Upplandsnytts inslag om flytten imorse.
-För närvarande har vi inte det, men vi är mitt i en upphandling för att köpa en masspektrometer som bland annat ska användas för missbruksanalyser. Labbprover går dagligen mellan Akademiska och Karolinska laboratoriet så det är inte några problem med det, säger Lars Olov Hansson, verksamhetschef på avdelningen för klinisk kemi och farmakologi på akademiska sjukhuset. Personalen på laboratoriet i Ulleråker menar att den vid årsskiftet planerade flytten skulle innebära en försämring av analyserna av drogprover från bland annat metadontpatienter eftersom en viktig maskin som särskiljer droger från liknande mediciner inte finns på akademiska och den som finns på Ulleråker tillhör universitet. I fortsättningnen skulle därför proverna behöva skickas till Stockholm men flytten det är inget som skulle påverka vårdkvaliten enligt Lars Olov Hansson.