Protester från Häcklinge skola

Lärarna på Häcklinge skola i Valbo utanför Gävle gjorde i dag allt för att övertyga barn och ungdomsnämndens ordförande Jens Leidermark att skolan borde få vara kvar.
Han hade tillsammans med områdeschefen bjudits in till skolan.Det är Valbos minsta skola - Häcklinge en mellanstadieskola med 100 elever - som nu är nedläggningshotad, ett guldkorn med bra trivsel enligt lärarna. I stället ska barnen få gå i den större Ludvigbergsskolan enligt det förslag som finns. Olika alternativa lösningar för att kunna bevara Häcklinge skola diskuterades.Men Jens Leidermark hade inget lugnande besked att ge.Inriktningen att kommunen ska ha färre skollokaler står fast.