Rosengren får kritik

Även riksdagens konstitutionsutskott kritiserar regeringen för hur den skötte försöket att slå samman Telia och norska Telenor.
Tidigare har riksdagens revisorer kritiserat näringsdepartementet främst för hur det köpte konsulttjänster när dom båda telebolagen skulle slås samman. Det finns regler om att olika företag ska få erbjuda sina tjänster i konkurrens, så att det blir billigare för köparen. Men näringsdepartementet vände sig till bara ett företag, Goldman-Sachs. Nu kommer liknande kritik från konstitutionsutskottet. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet bildar en majoritet som kritiserar regeringen framför allt för adminsitrativa brister. Affären dokumenterades dåligt - bland annat arbetade Goldman-Sachs i flera månader utan att det fanns något skriftligt avtal. Kritiken slår mot näringsminister Björn Rosengren, som ansvarade för affären. De borgerliga partierna ville kritisera regeringen hårdare än de tre samarbetsspartierna.