Fortsatt mörkt i it-branschen

Även om det ljusnar för företaget Ericsson verkar det ta tid innan sysselsättningen inom it-telekombranschen som helhet börjar öka igen. I september varslades fler än på mycket länge. I Stockholm, som drabbats särskilt hårt av krisen i it-telekombranschen, ser det fortsatt mörkt ut, säger Thomas Karlén, utredare på länsarbetsnämnden i Stockholm.
– Det finns väl tyvärr ingen anledning i dag att vara så väldigt optimistisk inför nästa år. Jag tror att utvecklingen kommer att vara fortsatt dämpad, avvaktande stämning, möjligen någon förbättring under slutet av nästa år, säger Thomas Karlén, utredare på länsarbetsnämnden i Stockholm. När kommer man att se att branschen börjar anställa fler? – Det kommer att dröja. Skulle det nu vara så att man ser en del positiva signaler nu så kommer det att dröja väldigt länge innan vi ser en effekt på arbetsmarknaden. Prognos inför nästa år Länsarbetsarbetsnämnden i Stockholm arbetar just nu med en prognos över hur arbetsmarknadsläget kommer att utvecklas nästa år. Den grundar sig på intervjuer med 4 000 företag, som håller på att sammanställas. De intervjuade vittnar dock inte om någon ökning av sysselsättningen överhuvudtaget, säger Thomas Karlén, sannolikt fortsätter arbetslösheten att öka. Stockholm är en stor del av landets arbetsmarknad och därför intressant även om rollen som tillväxtmotor delvis raderats. Fördröjda effekter av uppgång Företagen inom it-telekombranschen har i dag, utöver de omfattande nedskärningarna, ett lägre kapacitetsutnyttjande än i andra branscher. Det betyder att de kan öka produktionen en del utan att anställa ny personal. – De kommer ju också att få känna av en fördröjning. När väl uppgången kommer så kommer den att ta längre tid att kännas vid för de här företagen självklart. Att de stora företagen går bättre är ett krav för att underleverantörer och mindre företag ska kunna gå bättre. De stora företagen är ju en av de viktigaste kunderna för många småföretag. Bland de mindre företagen som jobbar mot de större så kommer fördröjningen att vara ännu längre, säger Thomas Karlén, utredare på länsarbetsnämnden i Stockholm.
Pia Lille pia.lille@sr.se