Krafttag krävs mot bakterier i sjukvården

Socialstyrelsen ställer en rad krav på landstinget i Stockholm för att hejda spridningen av de motståndskraftiga stafylokockbakterierna i sjukvården.
Socialstyrelsen kräver att landstinget måste ta problemet på allvar och se till att riktlinjerna för t ex handhygien och isolering följs. Dessutom vill Socialstyrelsen ha en samlad bild av hur spridningen i Stockholm sker, och en bättre samordning mellan landstinget och den kommunala omsorgen.