Centerförslag om läkarteam

Centerpartiets fullmäktigegrupp på Gotland vill behålla vårdcentralen i Fårösund, genom att göra den till en filial för Slite vårdcentral.
Läkarna kan ingå i ett gemensamt läkarteam och läkarnas mottagningstid bör organiseras så att det finns bemanning både i Fårösund och Slite, föreslår centern i en motion till kommunfullmäktige. Om läkarna ingår i ett gemensamt läkarteam ger det möjlighet till kompetensutbyte med kollegor och minskar ensamarbetet. Centergruppen anser att den frågan ska behandlas i kommunfullmäktige, eftersom samhällsservicen är en viktig regionalpolitisk fråga och vårdcentralen i Fårösund är en viktig del i samhällsservicen för en fortsatt positiv utveckling på norra Gotland.