Pengar till Fårösund och Fårö

Skolan på Fårö och skolan i Fårösund får vardera 5 000 kronor i så kallade feministpengar av regeringen.
Pengarna ska användas till att bilda feministgrupper på skolorna. Det är eleverna Sara Broberg, Fårö, och Jannika Nordberg, Fårösund, som står bakom ansökningarna. Sammanlagt 68 skolor i hela landet får 5 000 kronor var av regeringen.