Fler poliser men inte fler brott under Kalaset

Trots dubbelt så många poliser på stan under årets Göteborgskalas var antalet anmälda brott varken fler eller färre än året innan.
Fler våldtäkter anmäldes i år, fyra stycken , men samtidigt minskade personrånen, visar en utvärdering som kommunen gjort efter augustiveckan. I rapporten konstateras att den Brottsofferjour som Göteborgs Stad Centrum anordade för att hjälpa unga som råkat illa ut under kalaset, inte utnyttjades som det fanns kapacitet för. Bara 14 personer fick hjälp.