Ungdomsbibliotek vid Medborgarplatsen

Stockholms stad ska öppna ett nytt ungdomsbibliotek vid Medborgarplatsen. Det blir det första biblioteket i Stockholm som i första hand vänder sig till ungdomar.
Tanken är att locka fler unga till biblioteken eftersom tonåringar idag är kraftigt underrepresenterade bland biblioteksbesökarna i förhållande till yngre barn och vuxna. Nästan 40 ungdomar i åldrarna 13-19 kommer att vara med och bestämma vad som ska finnas på biblioteket.