Brand på Malmöskola

Vid halvtretiden på torsdagsnatten gick larmet om att det brann på Segevångsskolan i Malmö.
Det började brinna i ett klassrum och branden spred sig sen till innertaket. Alla Malmös brandstationer var med i släckningsarbetet för att hindra att elden spred sig till intilliggande lokaler. Brandorsaken är ännu så länge okänd.