Positiv trend för lanthandlarna

Det går att vända den negativa trenden för lanthandeln. Det visar det mentorsprojekt i Småland och Östergötland, som avslutats efter tre år.
I det här projektet, som finansieras av EU-stöd och länsstyrelserna, har varje lanthandlare haft en mentor för erfarenhetsutbyte. Det har också arrangerats seminarier och man har gått igenom hur butikerna ser ut. Projektet har resulterat i att den genomsnittliga ökningen bland butikerna har varit nästan tio procent. - Av de cirka 50 butiker i området som varit med, har alla utom en ökat sin försäljning, säger John Nilsson från Lessebo, som är samordnare i länet för föreningen Landsbygdshandelns främjande.