Brottsligheten i Söderhamn ökar kraftigt

I Söderhamn har brottsligheten ökat anmärkningsvärt sen 1999. I år beräknas antalet anmälda kriminella brott hamna på 3 800 ärenden - en ökning med 1 600.
Söderhamn har fler anmälda brott än övriga grannkommuner i Hälsingland. Sten Sundqvist, som är närpolischef i Söderhamn, tror att det beror på att E4 går genom kommunen och att Söderhamn blivit en transitort för stulna bilar. De flesta brott som begås är drogrelaterade och Sten Sundqvist är kritisk till att de som döms inte får vård utan släpps ut och börjar om igen med droger och samma typ av brott.