Färre söker vård på akuten

Allt färre söker vård på akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro. Hittills i år är minskningen tre procent jämfört med samma period i fjol.
Verksamhetschefen på akuten Lars Rylander, tror att minskningen beror på att det blivit lättare att komma i kontakt med vårdcentralerna, att landstinget öppnat en telefonrådgivning och att landstinget blivit bättre på att samarbeta med kommunerna om att ta hand om dom äldre. Det minskade antalet patienter sparar inga pengar åt landstinget och har heller inte minskat pressen på personalen enligt verksamhetschefen Lars Rylander eftersom det bara är patienter med lindriga besvär som har försvunnit.